Velkommen som skogeier

Har du tenkt på hva du vil med skogen din, og hvilke valgmuligheter du har?

Gjennom prosjektet «Nye skogeiere» vil Skogselskapet tilby nye skogeiere nøytral og grunnleggende informasjon om skog og skogbruk, og vil i samarbeid med utvalgte kommuner og Statsforvalteren i Oslo og Viken invitere til skogkveld for nye skogeiere.  

Vi legger opp til en hyggelig og uformell samling ute i skogen, med både kaffe og faglig påfyll. Du møter andre nye skogeiere i ditt område, og får mulighet både til å knytte kontakter og høre hvilke tanker og planer andre har for sin skogeiendom.  

Uavhengig av din bakgrunnskunnskap om skogbruk, er målet vårt å bidra til en nyttig og interessant start på din periode som skogeier. 

Bli med på skogkveld! 

Registrer deg her, så får du oppdateringer om prosjektet direkte fra Skogselskapet:

Skogfond

Oppdater din kontaktinformasjon i skogfondregisteret. Det er viktig at denne er korrekt så du får all informasjon fra kommunen.

Om prosjektet «Nye skogeiere»

Hvert år skifter rundt 1000 skogeiendommer i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus eier. Med støtte fra Statsforvalteren i Oslo og Viken og kommunene har Skogselskapet etablert et prosjekt for å bidra til at nye skogeiere kommer godt i gang med en aktiv og god forvalting av både store og små skogeiendommer.