Om prosjektet
«Nye skogeiere»

Hvert år skifter rundt 1000 skogeiendommer i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus eier. Med støtte fra Statsforvalteren i Oslo og Viken og kommunene har Skogselskapet etablert et prosjekt for å bidra til at nye skogeiere kommer godt i gang med en aktiv og god forvalting av både store og små skogeiendommer. 

I 2024 gjennomføres det et pilotprosjekt i noen utvalgte kommuner, finansiert med rentemidler. Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet med representanter fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, NORSKOG, Viken Skog, og Glommen Mjøsen Skog

Som ny skogeier kan det være mye ukjent å forholde seg til. De fleste nye skogeiere har ikke formell skogbruk-kompetanse, og har ikke forvaltet en skogeiendom tidligere. Skogen er en viktig fornybar ressurs. Hvordan den forvaltes har stor betydning for alt fra økonomi til artsmangfold, klima og friluftsliv. Ulike interesser og rettigheter spiller inn, og både skogeieren, lokalmiljøet og samfunnet rundt kan ha mange meninger om skogen. 

Skogselskapet er en ideell medlemsorganisasjon med formål å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning og å arbeide for et aktivt og godt stedstilpasset skogbruk. 

Foreløpige pilotkommuner:  

 • Sigdal 
 • Kongsberg 
 • Øvre Eiker 
 • Modum 
 • Eidsvoll 
 • Lillestrøm 
 • Lørenskog/Rælingen 
 • Nordre Follo
 • Nesodden
 • Frogn
 • Vestby
 • Ås
 • Moss
 • Råde
 • Fredrikstad
 • Aremark
 • Marker

Bli med på skogkveld! 

Registrer deg her, så får du oppdateringer om prosjektet direkte fra Skogselskapet: